USE FULL SCREEN AND MIN. 1600x900

Inderdaad welkom op deze totaal nieuwe www.telegraphy.eu
Het is zo dat ‘door omstandigheden’ de volledige inhoud van de eerste versie is verloren gegaan. Een gelegenheid om van een probleem een opportuniteit te maken. Het resultaat vind je hierna: er valt nu veel meer te rapen.

Deze website zal je wel niets leren over de technologie van de telegrafie en zijn toestellen. Dat heb ik allemaal verwerkt in mijn tweede boek, gespreid over 432 pagina’s en geïllustreerd met zowat 650 foto’s. Het is gratis te downloaden via HIER.

Hier vind je vooral informatie van de vele activiteiten om en rond mijn verzameling. Zo zijn er bv. een reeks artikels die ik in het verleden heb gepubliceerd in binnen- en (vooral) buitenlandse tijdschriften. Ook enkele van mijn belangrijkste tentoonstellingen komen hier, via fotoreportages, aan bod.

De artikels komen in verschillende talen, de rest is hoofdzakelijk in het Engels opgesteld. Mijn verontschuldigingen aan wie deze taal niet machtig is. Maar de jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat minstens 95% van de bezoekers Engelstalig zijn of de taal machtig. Terloops: voor zover mij bekend ben ik in België de enige verzamelaar die zich toespitst op de telegrafie …

In elk geval kun je mij voor toelichtingen altijd via e-mail contacteren!

FORWARD TO THE PAST

fons.vandenberghen@telenet.be    (copy/paste)

Fons Vanden Berghen
Halle (B), maart 2017

                                                        

Top